Toelichting bij de meetwaarden

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Bediening
  3. Leq-Weergave
  4. Interpretatie van de grafieken
  5. Statistiek
  6. Beschrijfing meetpunt
  7. Commentaar
  8. Regiokaar
  9. FAQ's
 

1. Algemeen

1. Algemeen

Let op!
We werken met geluidmeters uit verschillende kwaliteitsklasses.
De hoogwaardige meters zijn te herkennen aan het teken

        •••
achter de naam van het meetpunt.
[Voorbeeld: de meetpuntnaam "Kelbergen •••" betekent dat op deze locatie met een gekalibreerd apparaat gewerkt wordt]
1.1 De voordelige apparaten (zonder •••) zijn niet gekalibreerd.
Het onderscheid is vergelijkbaar met dat tussen een goede keukenweegschaal en een geijkte precisie weegschaal)
1.2 Dit punt geldt alleen voor de niet gekalibreerde apparaten!
Wat kan men aflezen en welke conclusies mogen er niet getrokken worden?

Vliegtuigpassages zijn duidelijk herkenbaar.
De orde van grootte van het geluidsniveau is goed af te lezen.
Men mag niet de liniaal langs de geluidspiek leggen en zeggen dit vliegtuig veroorzaakte een geluidsniveau van 81.27 dB(A),
Maar men mag wel zeggen dit vliegtuig maakte 80 db(A) lawaai.
Belangrijk: De oorspronkelijke meetgegevens worden met intervallen van 0,6 seconden verzameld. Vanwege het uitmiddelen over periodes van 6 seconden / 1 minuut (Zoom of Dag weergave) kunnen de geluidspieken 1 tot 2 dB(A) hoger geweest zijn dan wordt weergegeven.
1.3 Afwijkingsoorzaken
De technische foutenmarge is het minste probleem.
Afwijkingen kunnen ontstaan door wind, regen, weerkaatsing en stoorgeluid in de omgeving van de microfoon.
1.4 Tijd
Sinds 20 juli 2002 werken alle apparaten met radio-tijd.
1.5 Actualisatie
De meetpunten werken volautomatisch.
Als alles werkt, maakt ieder meetpunt om het uur via het internet contact om meetwaarden aan te leveren.
Dit gebeurt echter niet synchroon. Een bepaald meetpunt kan bijvoorbeeld steeds om 10 over het uur aanleveren, een ander doet dat bijvoorbeeld om tien voor. Onderhoud aan een meetpunt verandert deze aanlevertijd.
Enkele meetpunten leveren niet om het uur gegevens aan. Meer daarover vind u in de beschrijving van het betreffende meetpunt.
1.6 Hardware
Kijk voor informatie op de pagina een eigen meetpunt opzetten.
1.7 Software
De meetpunten sturen hun gegevens om het uur naar onze server.
Als u een geluidsgrafiek wilt bekijken, wordt op de webserver een programma gestart dat de meetgegevens grafisch weergeeft.
Dat kost tijd.
Om die tijd kort te houden wordt iedere geluidsgrafiek een week bewaard, opdat bij een zelfde aanvraag, zonder wachttijd, dezelfde grafiek getoond kan worden.
Deze toelichting geldt alleen voor de niet gekalibreerde meetpunten:
Vergelijkt u deze metingen niet met officiële metingen.
U moet de metingen, analoog aan een webcam, zien als een geluidswebcam.
2.   Bediening
2.1 Zoom-weergave
In de etmaal-weergave   staat 1 pixel voor 1 minuut.
In de zoom-weergave (2 uur) staat 1 pixel voor 6 seconden

U krijgt de zoom-weergave door op de gewenste plek in de etmaal-weergave te klikken.
In de zoom-weergave kunt u met de pijlen / 2 uur heen en weer navigeren.
U komt terug in de etmaal-weergave door op de pijl te klikken.
Alleen in de zoom-weergave zijn de exacte gebeurtenissen herkenbaar!

Belangrijk:
Steeds weer wordt gevraagd waarom de maxima in de etmaal-weergave lager zijn dan dezelfde maxima in de zoom-weergave.
In zoom-weergave worden 10 meetwaarden gemiddeld (10 waarden = 6 sec = 1 pixel in de grafiek)
IIn etmaal-weergave worden 100 meetwaarden gemiddeld (100 waarden = 60 sec = 1 pixel in de grafiek)
Het gemiddelde van n meetwaarden wordt volgens DIN 45641 berekent:
  gemiddelde = 10 * log10 [ 1/n * Summe( 10**(0.1*Wertn) ) ]
2.2 Datum keuze
In het deel Datum Navigatie kunt u een dag terug (), of een dag vooruit () gaan, of een dag volgens eigen invoer kiezen.
2.3 Keuze Meetpunt
Zoals bij de datum keuze kunt u het alfabetisch voorgaande () of volgende () meetpunt kiezen, of zelf een meetpunt invoeren.
2.4 Grafieken over elkaar leggen
Om vliegtuiglawaai beter te kunnen herkennen kunt u in de zoom-weergave de actuele meetwaarden grafiek met de grafiek van een naburig meetpunt vergelijken.
Daarvoor moet u een naburig station uit de keuzelijst kiezen.
2.5 Dag en maand statistiek
In de dagstatistiek krijgt u een tabel met daarin alle die dag herkende vluchten, en meerdere gemiddelde geluidsniveaus.
In de maand-weergave krijgt u een grafiek te zien van het aantal herkende vliegtuigen per dag, en een grafische en numerieke weergave van meerdere gemiddelde geluidsniveaus.
Meer informatie in paragraaf 5.
2.6 Vlieglawaai-klachten
In de zoomweergave is een electronische klachtensysteem bereikbaar.
De bezwaarschriften worden per e-mail verstuurt en in de Rijn-Main regio via het systeem Profutura verwerkt. In deze regio moeten klagers bij Profutura geregistreerd zijn.
Allereerst moet u in de zoom-weergave de vluchten aanklikken waarover u wilt klagen en vervolgens de link vlieglawaai-klachten versturen aanklikken.
Een uitvoerige handleiding vind u in de Klachten Handleiding.
3.   Leq-Weergave
De Leq (Lawaaibelasting-equivalent Geluidsniveau) is een maat om de gemiddelde totale geluidsbelasting te beschrijven.
Onze Leq-waarden zijn zogenaamde Leq 3 waarden volgen de formule:
   

Etmaalweergave:
Der Leq Nacht beschrijft de totale belasting in het blauwe        gedeelte van de dag.
Der Leq Dag-randebeschrijft de totale belasting in het lichtblauwe gedeelte van de dag.
Der Leq Dag beschrijft de totale belasting in het witte        gedeelte van de dag.
Der Leq Etmaal beschrijft de totale belasting in de gehele van de dag.

Zoom-weergave:
Leq beschrijft de totale belasting in de weergegeven twee uur.

4.   Interpretatie van de grafieken
Houdt u er rekening mee dat u details alleen in de zoom-weergave kunt herkennen.
4.1 Blauwe dagdelen:
Het donkerblauwe gedeelte markeert de nachtelijke uren.
Het lichtblauwe deel markeert de zogenaamde randen van de dag.
4.2 4. Een lange doorlopende streep:
Een lange doorlopende streep ontstaat als er geen meetwaarden voorhanden zijn.
Onderhoud van het meetpunt leidt bijvoorbeeld tot zo'n lijn.
4.3 Hoe onderscheidt men Vliegtuiglawaai van ander lawaai?

Een typische lawaaiige vliegtuigpassage:
Een passage op korte afstand duurt ongeveer 2 tot 3 minuten.

Een typische serie vliegtuigpassages
Een extreem lawaaiige grasmaaier direkt voor de microfoon,
veel te langdurig voor een vliegtuigpassage.

Een luidruchtige auto,
veel te kort voor een vliegtuigpassage.
Een normale grasmaaier met een vliegtuigpassage.
Kort voor half vijf in de ochtend,
de vogels begroeten de nieuwe dag.
4.4 Gekleurde balken onder de meetwaarden grafiek
Windrichting en/of baangebruik

Windrichting:
De windroos op iedere pagina laat zien welke kleur bij welke windrichting hoort.
Voorbeeld: rood betekent westenwin.
Een klik op de windroos geeft u de actuele Windrichting en windsterkte op het vliegveld.

Alleen in de regio Rijn-Main: Baangebruik vliegveld Frankfurt (tot februari 2004):
 : Baangebruik 25 = starten naar het westen     
 : Baangebruik onduidelijk (voorkeur 25)
 : Baangebruik onduidelijk
 : Baangebruik onduidelijk (voorkeur 07)
 : Baangebruik 07 = starten naar het oosten
Let op: De aangeduide baangebruik wordt bepaald op basis van de gegevens over de windrichting. Omdat de luchtverkeersleiders een zekere speelruimte hebben kunnen er afwijkingen optreden.
Een klik op de windroos geeft u de actuele windrichting, windkracht en de het actuele baangebruik op het vliegveld.

Alleen in de regio Rijn-Main: Windrichting en Baangebruik vliegveld Frankfurt (vanaf maart 2004):
De bovenste gekleurde balken geven de windrichting (zoals overal).
De onderste gekleurde balk geeft het baangebruik:
 : Baangebruik 25 = starten naar het westen
 : Baangebruik 07 = starten naar het oosten
Let op: het weergegeven baangebruik is het werkelijke baangebruik gebaseerd op gegevens van vliegveld Frankfurt.
4.5 Vliegtuigpassage Herkenning
De herkenning van vliegtuigpassages wordt door een asynchroon proces (iedere 5 minuten) in de achtergrond uitgevoerd. Daarom duurt het enige tijd tot de passages berekent worden.
Passages worden met een klein vierkantje op de geluidspiek aangeduid.

Belangrijk: De berekening van vliegtuigpassages is een rekenkundige exercitie, waarbij de lawaai-curves worden geïnterpreteerd.
Met deze aanpak is het nooit mogelijk om alle vliegtuigpassages te herkennen..
Het kan ook voorkomen dat lawaaipieken ten onrechte als vliegtuigpassage worden aangeduid en het kan (en zal) gebeuren dat echte vliegtuigpassages niet herkend worden.

In principe geldt:
   nachts:       Lawaaipieken moeten de 55 dBA overschreiden;
   dagranden: Lawaaipieken moeten de 60dB A overschreiden;
   overdag:     Lawaaipieken moeten de 65dB A overschreiden
om als vliegtuigpassage aangeduid te worden.
Some stations work with individual thresholds.

Bij onzekerheid raden we aan om meetwaardegrafieken van twee in elkaars nabijheid gelegen meetpunten over elkaar te leggen (zie 2.4) of om de vliegroute te analyseren (siehe 4.6, helaas nog niet in alle regio's mogelijk).
4.6 Vliegpaden plotten
In de zoom-weergave krijgt u, als er voor de betreffende dag vliegpaden bekent zijn in ons systeem, onderaan de Lawaaigrafiek een gele balk te zien met de tekst: "vliegpaden".

Door een muisklik krijgt u een overzichtskaart te zien waarop alle vluchten geplot zijn die rond dit tijdstip (±7,5 minuut) plaatsvonden.
De vliegpaden die minder dan ±90 sec seconden afwijken van het gekozen tijdstip worden als een dikke zwarte streep getoond.
Door een muisklik op zo'n vliegpad krijgt u de detailgegevens van deze vlucht.
4.7 Nog een tip
U kunt het beste een keer een aantal vluchten over uw woonplaats noteren en deze dan vergelijken met onze grafieken.
Als u in de buurt van een meetpunt woont zult u op deze manier snel een gevoel krijgen voor het interpreteren van de grafieken.
5.   Statistiek
In de tabelweergave krijgt u een overzicht van alle vluchten die voor die dag berekent zijn (zie 4.5 vliegtuigpassage herkenningg).

Opmerkingen:
1. Beschikbaarheid
Omdat de tabel-weergave is gebaseerd op de herkenning van mogelijke vliegtuigpassages is gebaseerd, kan die niet worden opgesteld zolang de berekening van de passages nog niet is uitgevoerd.
De meetwaarden worden in het algemeen ieder uur bijgewerkt. Op dat moment wordt de tot op dat moment gebruikte berekening van vliegtuigpassages vervangen. De tabel-weergave werkt van dat moment even niet meer. Normaalgesproken moet maximaal 5 minuten later de vliegtuigpassage berekening in de achtergond zijn uitgevoerd. Vanaf dat moment is de tabelweergave weer beschikbaar.
Kortom, als de tabel-weergave niet beschikbaar is, kunt u het beste 5 minuten later nog een poging wagen.
2. Weergave
Alleen de waarschijnlijke passages, die met een vierkantje worden aangeduid, worden weergegeven. (zie onder 4.5 Vliegtuigpassage herkenning).
6.   Beschrijfing meetpunt
Om een beschrijving van het meetpunt te bekijken moet in de geluidsgrafiek op de naam van het meetpunt klikken.
7.   Commentaar
Meetpuntbeheerders kunnen commentaar toevoegen aan hun meetwaardegrafieken. Als dat gebeurt is staat in de bovenste regel (datum, meetpuntnaam) rechts naast de meetpuntnaam het woor commentaar.
Klikt u deze link aan om het commentaar te lezen.
8.   Regiokaar
Voor veel regio's is er een regiokaart.
In dat geval vindt u op de pagina waarop u een meetpunt kunt selecteren de link naar de regiokaart.
Voorbeeld: Rhein Main-Region.

Op de regiokaart vindt u een overzicht van:
   de ligging van de meetpunten,
   de voorgeschreven vliegroutes voor ieder baangebruik
   de werkelijke vliegpaden voor ieder baangebruik..

De regiokaarten kunnen we slechts in samenwerking met de meetpuntbeheerders samenstellen, omdat we de lokale bijzonderheden niet kennen.
We vragen daarom uw begrip ervoor dat we niet voor iedere regio een regiokaart aanbieden.
N.B.: Vanwege privacy bescherming beantwoorden we nooit vragen over meetpunten (exact adres, naam, etc.).
Alle informatie die de meetpuntbeheerders over hun meetpunt verstrekken vindt u in de meetpuntbeschrijving.
FAQs (frequently asked questions = Veel gestelde vragen)
Hoe kan ik een grafiek uitprinten?
1.   Start Word op
2.   Stel papierformaat in op 'landschap'
3.   Met de rechtermuisknop ergens in de gewenste grafiek klikken en in het menu dat verschijnt -Kopieren- kiezen
4.   In Word in het menu -Bewerken- , -Plakken- kiezen
5.   Vervolgens op de in het worddocument geplakte grafiek met de linkermuisknop dubbelklikken en in het venster dat verschijnt in het veld Breedte 25 intypen.
6.   Vervolgens afdrukken
Deze beschrijving geldt voor Internet Explorer 5.5 en Word 2000. Andere versies en computerprogramma's werken vrijwel hetzelfde.

Waarom zijn de pieken in het detailoverzicht (zoom-weergave) hoger dan in het etmaaloverzicht?
Omdat in de etmaal-weergave over 60 seconden wordt gemiddeld, en in de zoom-weergave over maar 6 seconden.
(zie onder 2.1, Zoom-weergave)

Ik wil graag meer weten over een bepaald meetpunt. Waar vind ik die informatie?
Meer informatie dan u in de meetpuntbeschrijving vindt geven we niet.
Vanwege privacy bescherming beantwoorden we nooit vragen over meetpunten.