Colofon

Deutscher Fluglärmdienst e.V. (DFLD)


NB: Om ons tegen spam-mails te beschermen, zijn onze e-mailadressen alleen als afbeelding opgeslagen, d.w.z. ze werken niet als normale links waarop men kan klikken.

 

Bankrelatie

Naam Deutscher Fluglärmdienst e.V.
Bank Frankfurter Volksbank
IBAN DE52 5019 0000 6100 2131 82
BIC/SWIFT  FFVBDEFF

Wij zijn vanwege de stimulering van de advisering van slachtoffers van vliegtuiglawaai en het opstellen, verzamelen en doorgeven van informatie over het onderwerp vliegtuiglawaai en hulp aan slachtoffers van vliegtuiglawaai door de verklaring van het belastingkantoor Groß-Gerau van 23.09.2016, StNr. 21 250 74730, als vereniging zonder winstoogmerk erkend.
Voor contributies en giften kunnen wij u daarom een bewijs van een gift afgeven.

Als u een gift naar ons overmaakt, verzoeken wij u daarom ook uw adres te vermelden, zodat wij het bewijs van een gift naar u kunnen sturen!

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze website wordt zorgvuldig gekozen. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Als dienstaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG voor de eigen inhoud op deze sites volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht, verzonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of situaties de onderzoeken die op een onwettige handeling wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden daardoor niet aangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop wij een concrete wettelijke overtreding vaststellen. Als wettelijke overtredingen worden vastgesteld, zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarop wij geen invloed hebben. Daarom zijn wij voor deze externe inhoud ook niet aansprakelijk. Voor de inhoud van de gekoppelde sites is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites worden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Op het moment van koppeling werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een continue inhoudelijke controle van de gekoppelde sites kan echter zonder concrete aanknopingspunten voor een wettelijke overtreding redelijkerwijs niet van ons worden gevergd. Als wettelijke overtredingen worden vastgesteld, zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de sitebeheerders opgestelde inhoud en werken op deze sites vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name wordt inhoud van derden als zodanig vermeld. Als u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u ons daarop te wijzen. Als wettelijke overtredingen worden vastgesteld, zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen. 

Verklaring inzake gegevensbescherming

Vanzelfsprekend worden alle wettelijke bepalingen van de Duitse wet inzake de gegevensbescherming (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en andere auteursrechtelijke voorschriften opgevolgd.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor zover op onze sites persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, zoveel mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet altijd veilig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de overeenkomstig de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame of informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor bij ongevraagde toezending van reclamemateriaal, zoals door spam-mails.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze vrijwillig meedeelt, bijv. voor de toezending van een klacht over het lawaai van vliegtuigen.

Als u uw e-mailadres aan een mailinglijst hebt toegevoegd, zal dit nooit voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Afmelding is altijd mogelijk.

Wij gebruiken geen tracking software en geen plug-ins van het sociale netwerk Facebook.

Bijdragen op onze discussieforums zijn voor iedereen toegankelijk. U dient uw bijdragen vóór publicatie zorgvuldig te controleren op gegevens die niet voor het openbare publiek bestemd zijn. U moet er rekening mee houden (hoewel wij dit proberen te verhinderen) dat uw bijdragen in zoekmachines worden opgeslagen en ook zonder gericht oproepen van ons aanbod wereldwijd toegankelijk worden. Het wissen of corrigeren van dergelijke bijdragen is bij buitenlandse beheerders vaak moeilijk af te dwingen. Bovendien heeft u geen recht ten opzichte van de DFLD op verwijdering van deze gegevens.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij geven persoonsgegevens, vooral de persoonsgegevens van stationsbeheerders, nooit zonder hun uitdrukkelijke toestemming door aan derden (zie hieronder echter: klachten over vliegtuiglawaai).

NB: De locatie van de meetstations wordt door de DFLD opzettelijk onnauwkeurig weergegeven, om een precieze vaststelling van de locatie te voorkomen.

Stationsbeheerders hebben het recht de locatie naar eigen inzicht in het openbaar te vermelden. 

Klachten over vliegtuiglawaai

Om het gebruik van deze functie aantrekkelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies, die uw persoonsgegevens alleen op uw pc opslaan. Als u deze cookies afwijst, moet u uw persoonsgegevens telkens opnieuw invoeren.

Voor de statistiek over klachten over vliegtuiglawaai slaan wij op lange termijn alleen de datum, tijd en postcode van uw klacht over vliegtuiglawaai op. Om de functionaliteit van onze software te controleren, slaan wij alle gegevens van een klacht over vliegtuiglawaai aan het eind van de maand op.

De klachten worden samen met uw persoonsgegevens naar het bevoegde klachtenbureau gezonden. Deze is verplicht zich ook aan de wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens te houden.

terug